Taking RISC-V to the next level!

IAR Embedded Workbench for RISC-V now released

Tools for Risc-V

Press

Förändringar i IAR Systems Group AB valberedning

Uppsala, Sverige, 17 januari 2017 - Efter en förändring i de största ägarnas aktieinnehav har valberedningen utökats med en ledamot, Martin Nilsson, som har utsetts av Catella Fonder AB.

Valberedningen består nu av följande ledamöter:
• Malin Björkmo, utsedd av Handelsbanken Fonder, ordförande
• Jonas Eixmann, utsedd av Andra AP-fonden
• Martin Nilsson, utsedd av Catella Fondförvaltning
• Håkan Berg, utsedd, av Swedbank Robur Fonder

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2017 är att lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode för uppdragen. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor samt lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2017.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

© IAR Systems 1995-2019 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies