Taking RISC-V to the next level!

IAR Embedded Workbench for RISC-V now released

Tools for Risc-V

Press

IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-sept 2016

Bästa kvartalet någonsin - Rörelsemarginal 35 procent

Periodens omsättning 243 MSEK och EBITDA 82 MSEK

januari-september 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 243,4 (235,8) MSEK
 • EBITDA uppgick till 82,0 (76,1) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 33,7 (32,3) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 69,8 (65,0) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 28,7 (27,6) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 69,7 (64,9) MSEK
 • Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 5,38 (4,96) SEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick 4,27 (3,93) SEK, efter utspädning till 4,27 (3,93) SEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 74,7 (70,6) MSEK
 • Nettokassan uppgick vid periodens slut till 61,6 (62,6) MSEK 

juli-september 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 81,1 (79,8) MSEK
 • EBITDA uppgick till 32,9 (28,9) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 40,6 (36,2) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 28,5 (25,0) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 35,1 (31,3) procent
  Resultat före skatt uppgick till 28,5 (25,0) MSEK
 • Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 2,18 (1,90) SEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick 1,73 (1,49) SEK, efter utspädning till 1,73 (1,49) SEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 32,1 (20,6) MSEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

IAR Systems har i april 2016 tecknat ett exklusivt royaltyavtal med Renesas Electronics Corporation för Renesas Synergy Platform, en helhetslösning för innovativ produktutveckling inom nya marknader som Internet of Things. Det nya avtalet kommer att ge en royaltyintäkt för varje mikroprocessor i de produkter som kunden i slutändan tillverkar. Avtalet omfattar samtliga processortyper som erbjuds i Renesas Synergy Platform.

IAR Systems är världens ledande oberoende leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran används av cirka 46 000 kunder för att utveckla produkter baserade på 8-, 16- och 32-bitars processorer, främst inom styr- och reglerteknik, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems har ett omfattande nätverk av partners och samarbetar med världens ledande processortillverkare. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ Stockholm, Small Cap.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

© IAR Systems 1995-2019 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies