Taking RISC-V to the next level!

IAR Embedded Workbench for RISC-V now released

Tools for Risc-V

Press

IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-jun 2016

Nettoomsättning 162 MSEK, EBITDA 49 MSEK

Kassaflöde 43 MSEK, Rörelsemarginal 25 procent

januari-juni 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 162,3 (156,0) MSEK
 • EBITDA uppgick till 49,1 (47,2) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 30,3 (30,3) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 41,3 (40,0) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 25,4 (25,6) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 41,2 (39,9) MSEK
 • Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 3,20 (3,06) SEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick 2,54 (2,44) SEK, efter utspädning till 2,54 (2,44) SEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 42,6 (50,0) MSEK
 • Nettokassan uppgick vid periodens slut till 32,6 (45,7) MSEK

april-juni 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 81,8 (79,1) MSEK
 • EBITDA uppgick till 26,0 (23,5) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 31,8 (29,7) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 22,1 (19,7) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 27,0 (24,9) procent
  Resultat före skatt uppgick till 22,0 (19,6) MSEK
 • Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 1,69 (1,50) SEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick 1,34 (1,21) SEK, efter utspädning till 1,34 (1,21) SEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 20,6 (31,7) MSEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

IAR Systems har i april 2016 tecknat ett exklusivt royaltyavtal med Renesas Electronics Corporation för Renesas Synergy Platform, en helhetslösning för innovativ produktutveckling inom nya marknader som Internet of Things. Det nya avtalet kommer att ge en royaltyintäkt för varje mikroprocessor i de produkter som kunden i slutändan tillverkar. Avtalet omfattar samtliga processortyper som erbjuds i Renesas Synergy Platform

IAR Systems är världens ledande oberoende leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran används av cirka 46 000 kunder för att utveckla produkter baserade på 8-, 16- och 32-bitars processorer, främst inom styr- och reglerteknik, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems har ett omfattande nätverk av partners och samarbetar med världens ledande processortillverkare. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ Stockholm, Small Cap.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

© IAR Systems 1995-2019 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies