Taking RISC-V to the next level!

IAR Embedded Workbench for RISC-V now released

Tools for Risc-V

Press

Inbjudan till presskonferens den 14 februari

Nocom byter inriktning – Stefan Skarin vd för den nya koncernen

Med anledning av detta så bjuder Nocom AB in till
Presskonferens, klockan 10.00, idag torsdagen 14 februari 2008
IVA:s lokaler på Grev Turegatan 16, Stockholm

Stefan Skarin, Stefan Ström och Trygve Angell kommer att presentera bakgrunden till Nocoms förändrade inriktning och möjligheterna i den nya koncernen

Nocom är sedan 2001 ett lönsamt och finansiellt starkt företag. Genom en mängd förvärv och avyttringar samt utveckling av dotterbolag har Nocom alltmer lämnat den ursprungliga distributörsrollen och består idag av en portfölj förvärvade IT-företag.

Styrelsen kommer att föreslå för årsstämman den 6 maj 2008 att koncernens inriktning ändras till ”förvärv, aktivt ägande och avyttring av IT-företag”. Vd för det förändrade Nocom blir, från dagens datum, styrelsens ordförande Stefan Skarin. Stefan Ström, nuvarande vd i Nocom, kommer i den nya koncernen att vara operativ chef. Stefan Skarin behåller sin plats i styrelsen, men lämnar över ordförandeskapet till Trygve Angell, styrelseledamot sedan 2005. Samtliga dessa kommer att vara med vid dagens presskonferens.

För mer information se pressmeddelande.

© IAR Systems 1995-2019 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies