Taking RISC-V to the next level!

IAR Embedded Workbench for RISC-V now released

Tools for Risc-V

Om IAR Systems Group

Våra kunder utvecklar nutidens produkter och bygger teknik för framtidens innovationer. Vi är stolta över att vara en del av detta.

IAR Systems är världens ledande oberoende leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. IAR Systems programvara används av många av världens största bolag, men också av tusentals små och medelstora företag, främst inom industriautomation, medicinteknik, telekommunikation, konsumentelektronik och fordonsindustri. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Affärsidé

Vår affärsidé är att tillföra ett värde till organisationer som utvecklar produkter med inbyggda system. Vi tillhandahåller de verktyg och tjänster som gör att utveckling av inbyggda system blir snabb, effektiv och tillförlitlig. Detta gör att våra kunder över hela världen kan leverera bättre produkter snabbare till sina marknader

Försäljningsstrategi

IAR Systems försäljningsstrategi bygger på licensbaserad försäljning i alla geografiska regioner och alla specifika branscher. Utöver detta fokuserar företaget på marknader där företaget bedömer att det finns stor potential, som exempelvis fordonsindustrin och Internet of Things (IoT). Under 2016 utökade IAR Systems sin försäljningsstrategi till att även innehålla en royaltybaserad affärsmodell genom tecknande av avtal med Renesas Electronics Corporation för Renesas Synergy Platform. Detta avtal kommer att ge en royaltyintäkt för varje mikroprocessor i de produkter som kunden i slutändan tillverkar. Avtalet omfattar samtliga processortyper som erbjuds i Renesas Synergy Platform. Företaget har global räckvidd med huvudkontor i Uppsala och försäljnings- och supportkontor i Sverige, Frankrike, Japan, Kina, Korea, Tyskland och USA. Dessutom är företaget representerat i ytterligare 43 länder via distributörer.

Produktstrategi

IAR Systems produktstrategi är att erbjuda egenutvecklad programvara för programmering av inbyggda system, samt att erbjuda kunderna teknikoberoende i en miljö som förändras snabbt. Därför satsas det kontinuerligt på innovation och utveckling vid huvudkontoret i Uppsala och kontoret i Camarillo. IAR Systems äger rättigheterna till alla sina produkter och tjänster. Produktutvecklingen är främst inriktad på förfining av produktegenskaper och funktionalitet samt anpassning till allt mer krävande processorer och inbyggda system. IAR Systems programvara är oberoende i förhållande till leverantörer av processorer för inbyggda system.

© IAR Systems 1995-2019 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies